Organització de l’empresa

Gerent:
Pedro Barber Pont

Departament Económic Financer
Responsable: Vacante

Departament Informática (Organigrama)
Responsable: Pau Ferri Conca

Departament de Dades
Responsable: Ana Isabel Ruiz Miras

Organigrama de la empresa

Top