Junta General

En les Juntes Generals, la representació orgànica de l’Organisme Autònom SUMA. Gestió Tributària. Diputació d’Alacant, (propietària del 100% del capital social) correspon al seu Consell Rector. La seua composició és la següent:

Consell d’Administració

Retribucions Consell d’Administració 

Top